Skip to main content
Hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri xã Bính Xá

Sáng ngày 04/6/20

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân thôn Nà Lừa

Hội Cựu chiến binh xã Bính Xá tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Bính Xá, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Bính Xá lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kỳ họp thứ tám HĐND xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/12/2023, HĐND xã Bính Xá tổ chức kỳ họp th

Bính Xá trao tặng huy hiệu Đảng cho 02 đảng viên

         N

Kỳ họp thứ Bẩy Hội đồng nhân dân xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đảng ủy xã Bính Xá tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Làm việc, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến tranh chấp đất đai với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About