Skip to main content

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Bính Xá, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 17/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bính Xá tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Nông Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; đồng chí Đặng Đình Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND; các ban ngành đoàn thể xã; đại biểu Đồn Biên phòng Chi Lăng; các trường học,; Trạm y tế và 80 đại biểu chính thức, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân các dân tộc thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc về dự đông đủ.

17/4

(Toàn cảnh Đại hội)

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Bính Xá tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; 100% số hộ nghèo, cận nghèo được các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ và tạo điều kiện được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 4,33%, cận nghèo còn 7,51%; hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 90% và trên 92% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

Trong 5 năm qua, Ban vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo"... đã vận động được trên 20 triệu đồng. Ủy ban MTTQ đã phối hợp với UBND xã tiếp nhận, chuyển 1.338 xuất quà trị giá 713.250.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều kết quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Với những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ xã hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Quan tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ các cấp đề ra; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 17/4

(Đ/c Nông Thị Hạnh, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Thị Hạnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện và đồng chí Đặng Đình Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Bính Xá đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cuộc vận Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; duy trì và phát huy quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

17/4

(Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bính Xá, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt)

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bính Xá, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Bế Văn Mạnh tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Bính Xá nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, đã có 04 tập thể và 05 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thực hiện: Hải Yến.

About