Skip to main content

Kỳ họp thứ Bẩy Hội đồng nhân dân xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ bẩy. Dự kỳ họp có tổ đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn và 19/20 đại biểu HĐND xã có mặt tham dự kỳ họp.

27/7

Tại kỳ họp các đại biểu đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, các ban HĐND xã, Tờ trình của HĐND xã về dự kiến nội dung chương trình giám sát năm 2024 và dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024.

27/7

Trong những tháng đầu năm, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài, trước tình hình đó UBND xã đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết HĐND xã và quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; sản xuất vụ đông xuân: chỉ tiêu giao 256,6ha, thực hiện được 257,77ha, đạt 100,45% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 105,05%. Thu ngân sách đạt 50,35% so với chỉ tiêu huyện giao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, biên giới quốc gia được giữ vững.

27/7

 Kết thúc kỳ họp các đại biểu đã nhất trí thông qua 04 nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Bính Xá năm 2024 và Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2022.

Thực hiện: Hải Yến.

About