Skip to main content

Kỳ họp thứ tám HĐND xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27/12/2023, HĐND xã Bính Xá tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

4/01

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự giám sát của HĐND xã, UBND xã Bính Xá đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong năm cơ bản ổn định, có bước phát triển khá trên tất cả các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện được 332,27 ha, đạt 103,96% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng đạt 120,5% kế hoạch; khai thác nhựa thông ước đạt được 2.500 tấn; sản lượng hoa hồi ước đạt 712 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã là 322.000 đồng, đạt 107,3% kế hoạch. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư, khiếu nại của nhân dân thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo và có hiệu quả; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; biên giới quốc gia được giữ vững.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024; Nghị quyết về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Bính Xá, huyện Đình Lập; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã Bính Xá khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thực hiện: Hải Yến.

About