Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

- Đảng ủy:

+ Đ/c Vi Thị Tôn  - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã.

+ Đ/c Hoàng Văn Bền - Phó Bí thư thường trực.

+ Đ/c Hoàng Thị Bình - Phó Chủ tịch HĐND.

About