Skip to main content

Ngày thứ Bảy đi cơ sở xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 5/4/2024 của UBND xã Bính Xá về thực hiện ngày thứ bẩy đi cơ sở xây dựng nông thôn mới, ngày 13/4/2024 UBND xã Bính Xá đã triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại thôn Nà Táng, xã Bính Xá. Tham gia có toàn thể cán bộ, công chức xã, đại diện Đồn biên phòng Chi Lăng, các ban ngành đoàn thể, hộ gia đình thôn Nà Táng.

13/4

13/4

13/4

(Một số hình ảnh trong xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại thôn Nà Táng)

Kết quả trong một ngày đã xây dựng được 112m bồn hoa, cây cảnh. Lực lượng tham gia có 41 lượt người, trong đó toàn thể cán bộ, công chức xã, dân quân là 20 lượt, Đại diện Đồn biên phòng Chi lăng 10 lượt và các ban ngành đoàn thể, người dân thôn Nà Táng là 11 lượt.

Thực hiện: Hải Yến.

About