Skip to main content

Đại hội Đại biểu Hội khuyến học xã Bính Xá lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 11/8/2023, Hội Khuyến học xã Bính Xá tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Thơ, Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện, Đồng chí Hoàng Thị Sinh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện. Đồng chí Đặng Đình Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Bính Xá cùng 22 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

15/8

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Khuyến học xã Bính Xá đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã tạo không khí thi đua học tốt, dạy tốt, làm việc tốt tới toàn thể giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong xã. Tính đến tháng 4 năm 2023, 100% số thôn, trường học và cơ quan trên địa bàn xã có chi hội Hội Khuyến học, trong đó có có 14 Chi hội khuyến học thôn, có 05 Chi hội khuyến học trường học và 01 ban khuyến học cơ quan, đơn vị cấp xã, thu hút 675 hội viên.

15/8

Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, nội dung, hình thức hoạt động của Hội Khuyến học có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, đã thực hiện đúng chủ trương gắn kết giữa hệ thống giáo dục của các nhà trường với hệ thống giáo dục ngoài xã hội, để xây dựng một xã hội học tập thực hiện mục tiêu đào tạo con người toàn diện, có ích trong xã hội phục vụ và xây dựng quê hương Chiến Thắng giàu đẹp.

15/8

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Sinh, Đồng chí Đặng Đình Đức đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã, những cố gắng của các cá nhân, gia đình, dòng họ hiếu học đã có những đóng góp thiết thực cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới phong trào khuyến học của xã phải gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tất cả mọi người phải nhận thức rõ mục tiêu của học tập là: Học để hiểu biết, học để làm người, học để có nghề, có việc làm; học để biết làm cho mình và mọi người xung quanh mình sống hạnh phúc, sống có văn hóa, học để góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển bền vững của quê hương đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

15/8

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Hội Khuyến học xã Bính Xá lần thứ III nhiệm kỳ 2023- 2028. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội, Bầu Trưởng ban kiểm tra của hội./.

Thực hiện: Hải Yến.

About