Skip to main content
Trích yếu Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Bính Xá
Số hiệu văn bản
Số 26/UBND
Ngày ban hành
22-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About