Skip to main content

Làm việc, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến tranh chấp đất đai với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập

Ngày 6/7/2023, UBND xã Bính Xá phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thôn Bản Mọi. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Đặng Đình Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các phòng, ban của UBND huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ngành đoàn thể của xã, Đại diện Đồn biên phòng Chi Lăng, Đại diện công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, người có uy tín thôn Bản Mọi và 14 hộ dân thôn Bản Mọi có đất liên quan đến công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập.

12/7

Tại Hội nghị Đại diện công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập đã thông tin cho nhân dân về tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH  MTV Lâm nghiệp Đình Lập được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất (điều chỉnh tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2018) và tình hình giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với Công  ty  TNHH MTV  Lâm nghiệp Đình Lập. Đồng thời thông qua nội dung phương án giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập.

Đại diện Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thông tin về những quy định pháp luật về đất đai; về quy định, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ sở, các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để cán bộ và nhân dân hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy định. Phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn xã và những vấn đề quan trọng của huyện mà nhân dân đang quan tâm. Tại hội nghị nhân dân thôn Bản Mọi cũng đã có những ý kiến, kiến nghị và được các phòng ban chuyên môn của huyện và Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập giải trình các ý kiến kiến nghị của người dân.

12/7

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó chủ tịch UBND huyện đã nhận mạnh một số nội dung như: Việc thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện Đình Lập về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập và phương án sử dụng đất Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý. Đề nghị UBND xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn, Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập tiến hành xây dựng kế hoạch đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động về chủ trương, các quy định của nhà nước và phương án giải quyết tình trạng tranh chấp, lẫn chiếm giữa hộ gia đình, cá nhân với Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập. Đối với các hộ gia đình đang sử dụng đất Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập được UBND tỉnh cho thuê đề nghị các hộ nghiên cứu phương án của công ty đưa ra và phối hợp, hợp tác với UBND xã và công ty giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm. Đối với Công  ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập các trường hợp giao khoán rừng và đất rừng tiến hành giải quyết đầy đủ quyền lợi của người nhận khoán, chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng vụ việc, phân công cán bộ phối hợp với tổ công tác của xã giải quyết kịp thời. Đề nghị các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, thống nhất giải quyết ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đề nghị UBND xã, trưởng thôn và các ban ngành trong thôn tập trung phối hợp với tổ công tác đi tuyên truyền vận động từng hộ gia đình./.

Thực hiện: Hải Yến.

About